CARNET DE REMOLC

   Carnet B1+E/ B2+E

  Conjunt de vehicles acoblats compost per un vehicle automòbil dels que autoritzen a conduir els permisos de la classe B1 i B2 i un remolc, amb un pes màxim autoritzat superior a 750 kg, sempre que el conjunt no pugui ser conduït amb un permís dels esmentats anteriorment.

   Carnet C1+E

  Permet conduir un conjunt de vehicles acoblats compost per un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe C1 i un remolc, amb un pes màxim autoritzat superior a 750 kg, sempre que el pes màxim autoritzat del conjunt així format no excedeixi 12.000 kg i que el pes màxim autoritzat del remolc no sigui superior al pes en buit del vehicle tractor.

    Per a poder obtenir el carnet de la categoria E cal ser titular de la categoria que és vol complementar, en aquest cas el C1.

   Carnet C2+E

  Permet conduir un conjunt de vehicles acoblats compost per un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe C2 i un remolc, amb un pes màxim autoritzat superior a 750 kg.

    Per a poder obtenir el carnet de la categoria E cal ser titular de la categoria que és vol complementar, en aquest cas el C2.

   Carnet D1+E

  Permet conduir un conjunt de vehicles acoblats, compost per un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe D1 i un remolc, amb un pes màxim autoritzat superior a 750 kg sempre que:
  D’una banda, el pes màxim autoritzat del conjunt no excedeixi 12.000 kg i el pes màxim autoritzat del remolc no sigui superior al pes en buit del vehicle tractor.
  D’altra banda, que el remolc no s’utilitzi per al transport de persones.

    Per a poder obtenir el carnet de la categoria E cal ser titular de la categoria que és vol complementar, en aquest cas el D1.

   Carnet D2 + E

  Permet conduir un conjunt de vehicles acoblats compost per un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe D2 i un remolc amb un pes màxim autoritzat superior a 750 kg.

    Per a poder obtenir el carnet de la categoria E cal ser titular de la categoria que és vol complementar, en aquest cas el D2.