CARNET DE CAMIÓ

   Carnet C1

    Permet conduir automòbils amb un pes màxim autoritzat entre 3.500 kg i 7.500 kg, i amb un nombre màxim de nou seients, inclòs el del conductor. Dits automòbils poden portar enganxat un remolc, amb un pes màxim autoritzat de 750 kgs.

   Carnet C2

    Permet conduir automòbils de qualsevol pes màxim autoritzat destinats al transport de mercaderies, amb un nombre màxim de nou seients, inclòs el del conductor. Aquests vehicles poden portar enganxat un remolc, amb un pes màxim autoritzat de 750 kg.

      Per obtindre dit carnet de conduir cal tenir 21 anys.